Contact us

check-in date
check-out date

Contact us

Hotel Binkowski****

ul. Szczepaniaka 42
25-043 Kielce, Polska

 

Conferences

+48 41 340 35 12
+48 41 340 35 13
konferencje@binkowskiresort.pl

Bank account

PLN - 91 8493 0004 0000 0061 8188 0001 - Bank Spółdzielczy II o/Kielce

contact form

* required field

 

Umowa o dofinansowanie projektu
w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0093/20-00 w kwocie 331 347,63 zł.

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ZPC
Złoty Kłos Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna, w ramach
działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                         

 

Newsletter

Subscribe to our newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close